,

یه روز اینجا خونه ی تو بود..

~تنها رفدی..تنها شدم!

+ / / / هيچکس /

,

love-gif-98love%20%284%29.gif

+ / / / هيچکس /